OTB välkomnar offentliga enheter

Sedan 2014 kan även offentligt drivna enheter inom ortopedteknik bli medlemmar i OTB. Det innebär att OTB numera är en intresseorganisation där både privata och offentligt drivna enheter arbetar tillsammans för branschens utveckling. Glädjande nog har ett antal offentliga enheter redan nu valt att gå in som medlemmar.