Anmälan till Årsmöte/Vårmöte

Tisdag den 20 april kl 15.00- ca 17.00 håller OTB sitt ordinarie årsmöte. P.g.a. pandemin tvingas vi även denna gång hålla medlemsmötet som ett digitalt möte. Utöver ordinarie årsmötesfrågor kommer styrelsen också lämna information från de olika arbetsgrupper som arbetar. Vår Branschstatistik som avser 2020 kommer också att presenteras.

Styrelsen föreslår därför att medlemmarna utser vardera en representant att representera medlemsföretaget eller enheten i årsmötet i samband med de formella besluts och röstningsfrågorna som tillhör dagordningen.

Styrelsen ser gärna ett brett deltagande vid mötet så utöver utsedd representant har medlemsenheterna  frihet att anmäla fler deltagare till mötet.

För att kunna meddela deltagarna inloggningsuppgifter och skicka årsmöteshandlingar vill vi därför att ni anmäler er via ett formulär som ni når via länken nedan.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=874aaf724874

Er anmälan vill vi ha senast onsdag den 14 april.