OTB/SOIF Höstmöte Årsmöte och fortbildningsdag

Save the date!

Den 29 november på kvällen håller OTB sitt höstmöte och SOIF håller sitt årsmöte. Torsdag den 30 november arrangerar OTB och SOIF en fortbildningsdag med bland annat professor Christopher Nester som kommer att presentera ny forskning om ortopedteknik inom fotområdet.

Ett komplett program kommer att läggas ut efter sommaren. Även denna gång kommer vi att göra det möjligt för utställare att presentera sig och sina produkter vid bord.

Spara datumet!