23 augusti, 2021

Erik Bråkenhielm presenterar sig

God dag! Erik Bråkenhielm heter jag som är den nyaste medlemmen i OTB:s styrelse. Jag är 39 år gammal och bor i Stockholm med fru och två barn. Vid sidan om ortopedtekniken är Squashen en stor passion, och jag försöker hinna spela […]
9 februari, 2021

Full fart i våra arbetsgrupper

Just nu är det full fart på våra arbetsgrupper där deltagare från olika branschaktörer samverkar tematiskt för branschens utveckling och välstånd. Arbetsgrupp Tullverket Efter de Tullrevisioner som gjorts hos flera av våra medlemsföretag och som belagt tidigare tullfria ortoser med tull, har […]
9 februari, 2021

Vår ordförande Lars presenterar sig

Lars Adde är ordförande i OTB och berättar lite mer om sig själv och varför han tycker samverkan i branschen är viktigt.
26 mars, 2016

Idédokument för upphandlingar

Ortopedtekniska branschrådet (OTB) har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande upphandlingar. OTB medverkar dessutom gärna vid s.k. hearing eller på annat sätt som en opartisk […]
29 november, 2015

OTB:s höstmöte 2015

Tisdagen den 24 november höll OTB sitt höstmöte i Stockholm. Drygt 40 personer som representerade de allra flesta av OTB:s medlemmar var samlade. Mötet gästades av flera talare från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys, men även av företaget Ecoonline som […]
19 november, 2015

Upphandlingar av serviceavtal

Upphandlingar av serviceavtal inom ortopedteknik sker på många olika sätt. OTB styrelsen har ambitionen att kunna lämna förslag på lämplig form och anvisningar att kunna användas i framtida upphandlingar. Arbetet ska bedrivas i en fokusgrupp med företrädare både från branschen och från […]
4 november, 2015

Branschstandard för streckkoder

OTB kommer verka för att om möjligt få en branschstandard för streckkoder. Arbetet syftar till att underlätta för de olika företagen att kunna hålla reda på vilken del av streckkoden som är artikelnummer respektive serienummer. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under […]
4 november, 2015

OTB välkomnar offentliga enheter

Sedan 2014 kan även offentligt drivna enheter inom ortopedteknik bli medlemmar i OTB. Det innebär att OTB numera är en intresseorganisation där både privata och offentligt drivna enheter arbetar tillsammans för branschens utveckling. Glädjande nog har ett antal offentliga enheter redan nu […]