OTB Dialogmöte och vårmöte den 24/5, anmälan

Denna gång håller OTB sitt Dialogmöte och Vårmöte i samband med Hjälpmedelsmässan Hjultorget. Det innebär att besökare till Dialogmötet har möjlighet att även besöka Hjultorget och dess olika evenemang.
Mötet riktar sig till OTB:s medlemmar och personer inom region/landsting som hanterar upphandlingar och uppföljning av Ortopedtekniska service och produktavtal.
Deltagandet inkl. lunch är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Anmälan görs via länken nedan.

anmälan vårmötet 2018

Och här kan du plocka hem broschyren för Hjultorget 2018 klicka här Hjultorget 2018

Välkomna!
Göran Sigblad, OTB