4 november, 2015

OTB välkomnar offentliga enheter

Sedan 2014 kan även offentligt drivna enheter inom ortopedteknik bli medlemmar i OTB. Det innebär att OTB numera är en intresseorganisation där både privata och offentligt drivna enheter arbetar tillsammans för branschens utveckling. Glädjande nog har ett antal offentliga enheter redan nu […]
4 november, 2015

Ny broschyr från OTB

En arbetsgrupp inom OTB har tillsammans med en byrå producerat en broschyr med titeln Ortopedteknik – ett bättre liv för många. Broschyren beskriver vad den ortopedtekniska branschen kan betyda för patienter och brukare samt ger en kort beskrivning av den ortopedtekniska branschen.