22 mars, 2016

Dialogmötet 2016

Onsdagen den 16 mars träffades ett trettiotal personer till en dialogdag som i första hand handlade om Ortopedtekniska upphandlingar. Även några andra frågor belystes av olika talare. En stor del av mötet ägnades åt dialog mellan upphandlare från olika Landsting och Regioner samt företrädare […]
2 februari, 2016

Ny statlig utredning om hjälpmedel

Socialdepartementet har tillsatt en ny utredning där en särskild utredare ska se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt därvid se över frågan om nationell […]
2 februari, 2016

OTB träffade Fysioterapeuterna

Vid ett möte mellan OTB:s ordförande Gudjon Karasson, Branschdirektör Göran Sigblad och Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal framkom att OTB och Fysioterapeuterna som branschförbund har många gemensamma beröringspunkter. Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster. Med sina 12 400 medlemmar och 16 anställda är Fysioterapeuterna förvisso […]
22 december, 2015

Embreis ny medlem i OTB

Från 2016 har leverantörsföretaget Embreis valt att gå in som ny medlem i OTB. Vi hälsar Ulf och Thomas med medarbetare välkomna.
29 november, 2015

Hur utbildar man sig till Ortopedingenjör / Ortopedtekniker ?

Utbildning till Ortopedingenjör/Ortopedtekniker sker vid Hälsohögskolan i Jönköping. Utbildningen till Ortopedingenjör är en högskoleutbildning under tre år. Ortopedtekniker är en YH- utbildning under två år. Länk till utbildningen för ortopedingenjörer   Länk till utbildningen för ortopedtekniker
29 november, 2015

OTB:s höstmöte 2015

Tisdagen den 24 november höll OTB sitt höstmöte i Stockholm. Drygt 40 personer som representerade de allra flesta av OTB:s medlemmar var samlade. Mötet gästades av flera talare från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys, men även av företaget Ecoonline som […]
19 november, 2015

Upphandlingar av serviceavtal

Upphandlingar av serviceavtal inom ortopedteknik sker på många olika sätt. OTB styrelsen har ambitionen att kunna lämna förslag på lämplig form och anvisningar att kunna användas i framtida upphandlingar. Arbetet ska bedrivas i en fokusgrupp med företrädare både från branschen och från […]
4 november, 2015

Branschstandard för streckkoder

OTB kommer verka för att om möjligt få en branschstandard för streckkoder. Arbetet syftar till att underlätta för de olika företagen att kunna hålla reda på vilken del av streckkoden som är artikelnummer respektive serienummer. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under […]