27 augusti, 2018

Enkät om fortbildning för Ortopedingenjörer

OTB gör en inventering av fortbildningsbehovet för Ortopedingenjörer. En arbetsgrupp bestående av Linnea Mastoraki Karlsson (Linds Ortopediska), Åsa Edlund (Region VGR), Anton Johannesson (ÖssurNordic), Rickard Bergman (Hälsohögskolan) och undertecknad har gjort en lista på tänkbara fortbildningsämnen. Du inbjuds nu att vara med […]
4 juni, 2018

OTB:s höstmöte 2018

Höstmötet 2018 kommer att hållas på Den Nordiska Bandagistkongressen i Köpenhamn Torsdag den 6 september. De olika intresseföreningarna har fått tid på kvällen mellan 17.30-19.30 för att hålla sina möten. Mer info och kallelse till mötet kommer att sändas ut till OTB:s […]
4 juni, 2018

OTB:s Dialogmöte 2018 – referat och presentationer

Här kan du ta del av ett kort referat och de presentationer som gjordes vid OTB:s dialogmöte på Kistamässan den 24/5 2018, Klicka på länkarna
28 mars, 2018

Nordisk Ortopedteknisk kongress 2018

I början av September, närmare bestämt den 6-8/9 samlas Ortopedteknik i Norden till gemensam kongress i Köpenhamn. Det är den 11:e gången som den Nordiska kongressen hålls. I länkade dokument kan du läsa inbjudan att deltaga vid kongressen.
12 december, 2017

Höstmötet 2017, presentationer

6 december, 2017

OTB:s yttrande på remiss Hjälpmedelsutredningen

OTB svarade på den remiss som Socialdepartementet inbjudit till med anledning av den Hjälpmedelsutredning som gjorts under 2016-2017. Ta gärna del av OTB:s synpunkter genom att ladda hem dokumentet via länken.    
6 december, 2017

OTB får två nya medlemmar

Vid styrelsemötet den 29/11 valdes två nya medlemmar in i OTB. Det ena företaget är Ortolab, som har ett långt förflutet inom branschen och som är specialiserade på scanning och produktion av fotbäddar med digital teknik. Det andra företaget är Fysiologiska skor […]
15 september, 2017

Positivt Höstmöte 2017

Höstmötet är nu genomfört och inom kort kommer du att hitta de intressanta föreläsningarna här.