5 december, 2018

Camp pro inviger ny Ortopedteknisk enhet på Sophiahemmet

Den 29/11 invigde Camp pro sin nya enhet på Sophiahemmet. Lokalerna har tidigare varit säte för Riksidrottsförbundet, men har omskapats till en mycket ändamålsenlig och inbjudande Ortopedteknisk avdelning. Vid invigningen som var mycket välbesökt sågs representanter för såväl kunder, förskrivare, kollegor och […]
26 september, 2018

Hälsohögskolan söker personal

Hälsohögskolan i Jönköping ledigförklarar en adjunkt tjänst. Klicka på länken för att komma till annonsen ! Annons tjänst HHJ
19 september, 2018

Swedeamps årsrapport 2017

Klicka för att hämta årsrapporten 2017 som PDF
27 augusti, 2018

Enkät om fortbildning för Ortopedingenjörer

OTB gör en inventering av fortbildningsbehovet för Ortopedingenjörer. En arbetsgrupp bestående av Linnea Mastoraki Karlsson (Linds Ortopediska), Åsa Edlund (Region VGR), Anton Johannesson (ÖssurNordic), Rickard Bergman (Hälsohögskolan) och undertecknad har gjort en lista på tänkbara fortbildningsämnen. Du inbjuds nu att vara med […]
4 juni, 2018

OTB:s höstmöte 2018

Höstmötet 2018 kommer att hållas på Den Nordiska Bandagistkongressen i Köpenhamn Torsdag den 6 september. De olika intresseföreningarna har fått tid på kvällen mellan 17.30-19.30 för att hålla sina möten. Mer info och kallelse till mötet kommer att sändas ut till OTB:s […]
4 juni, 2018

OTB:s Dialogmöte 2018 – referat och presentationer

Här kan du ta del av ett kort referat och de presentationer som gjordes vid OTB:s dialogmöte på Kistamässan den 24/5 2018, Klicka på länkarna
28 mars, 2018

Nordisk Ortopedteknisk kongress 2018

I början av September, närmare bestämt den 6-8/9 samlas Ortopedteknik i Norden till gemensam kongress i Köpenhamn. Det är den 11:e gången som den Nordiska kongressen hålls. I länkade dokument kan du läsa inbjudan att deltaga vid kongressen.
12 december, 2017

Höstmötet 2017, presentationer