26 augusti, 2019

Program och anmälan till Branschdagarna och höstmötet den 5-6 November

Den 5-6 November kommer OTB och SOIF:s Branschdagar att genomföras på konferensanläggningen Elmia i Jönköping. Vi hoppas på stort deltagande dels genom att det under tisdagen den 5:e genomförs inte mindre än åtta olika workshops som deltagarna kan välja bland. Onsdagen bjuder […]
6 maj, 2019

OTB rekommenderar traineeprogram för nyexaminerade Ortopedingenjörer

OTB presenterade vid årsmötet i april ett traineeprogram för nyutexaminerade Ortopedingenjörer. Branschen rekommenderar att samtliga enheter i Sverige som anställer nyutexaminerade Ortopedingenjörer erbjuder detta. Programmet har tagits fram i samarbete med Aktiv Ortopedteknik och TeamOlmed.
30 april, 2019

Det fjärde Dialogmötet

Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet […]
9 april, 2019

OTB utbildning Gånganalys

Syfte Ge kunskap och viss vana vid instrumentell gånganalys i klinisk tillämpning. Kursen omfattar bl a: – Funktionell anatomi (med fokus på fot och ankel, samt pediatrik) – Gångens biomekanik – Systematisk okulär gånganalys – Instrumentell gånganalys (Kursen använder TEMPLO mjukvara från […]
9 april, 2019

OTB utbildning i Patientpsykologi – delaktighet

Kursen har väldigt kortfattat som mål: att förstå hur man som kliniker/patientmottagare kan bemöta och motivera patienten, och hjälpa hen att delta i att sätta upp mål och uppnå förväntningar på behandling. Föreläsare: Bjöörn Fossum, Professor vid Sophiahemmet, Stockholm och Dido Green […]
21 mars, 2019

OTB erbjuder fortbildningar

OTB kommer att erbjuda två fortbildningar för Ortopedingenjörer under 2019. Kurserna är ett resultat av den enkätundersökning om utbildningsbehov som genomfördes under 2018. Båda kurserna har deltagarbegränsningar men kommer att utvärderas efter genomförandet, och intentionen är att de kommer att ges på […]
20 december, 2018

Ortopedteknisk branschkonferens 2019

OTB och SOIF arrangerar tillsammans en Branschkonferens den 5-6/11 2019. Vid konferensen kommer såväl OTB:s höstmöte som SOIF:s årsmöte att genomföras. Konferensen kommer lokaliseras till Jönköping. Mer info om branschkonferensen kommer efter hand som programmet klarnar.
20 december, 2018

Vårmöte/dialogmöte 24/4 2019

OTB bjuder in till Dialogmötet 2019, och kommer att ha tema MDR Medical Device Regulation. Vi kommer att belysa frågan från tre olika perspektiv. Tillverkar-leverantör, upphandlar och utförar perspektiven. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före mötet.