28 mars, 2018

Nordisk Ortopedteknisk kongress 2018

I början av September, närmare bestämt den 6-8/9 samlas Ortopedteknik i Norden till gemensam kongress i Köpenhamn. Det är den 11:e gången som den Nordiska kongressen hålls. I länkade dokument kan du läsa inbjudan att deltaga vid kongressen.
5 mars, 2018

OTB Dialogmöte och vårmöte den 24/5, anmälan

Denna gång håller OTB sitt Dialogmöte och Vårmöte i samband med Hjälpmedelsmässan Hjultorget. Det innebär att besökare till Dialogmötet har möjlighet att även besöka Hjultorget och dess olika evenemang. Mötet riktar sig till OTB:s medlemmar och personer inom region/landsting som hanterar upphandlingar […]
26 januari, 2018

GDPR utbildning

OTB arrangerade den 24/1 en halvdag om den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. OTB hade engagerat ett av våra medlemsföretag Code of Practice och dess VD Göran Andersson att hålla i kursen. Så många som 24 deltagare […]
12 december, 2017

Höstmötet 2017, presentationer

6 december, 2017

OTB:s yttrande på remiss Hjälpmedelsutredningen

OTB svarade på den remiss som Socialdepartementet inbjudit till med anledning av den Hjälpmedelsutredning som gjorts under 2016-2017. Ta gärna del av OTB:s synpunkter genom att ladda hem dokumentet via länken.    
6 december, 2017

OTB får två nya medlemmar

Vid styrelsemötet den 29/11 valdes två nya medlemmar in i OTB. Det ena företaget är Ortolab, som har ett långt förflutet inom branschen och som är specialiserade på scanning och produktion av fotbäddar med digital teknik. Det andra företaget är Fysiologiska skor […]
15 september, 2017

Positivt Höstmöte 2017

Höstmötet är nu genomfört och inom kort kommer du att hitta de intressanta föreläsningarna här.
24 augusti, 2017

Socialstyrelsens förskrivningsanvisningar

Socialstyrelsen har under senare tid arbetat med att ta fram anvisningar för förskrivningar av hjälpmedel. Dessutom har de tagit över tidigare dokument som det nedlagda Hjälpmedelsinstitutet framställt. Via den här länken hittar du allt som finns! http://www.socialstyrelsen.se/hjalpmedel