Det fjärde Dialogmötet

Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (130 nedladdningar) Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet presenterades också branschstatistik från 2018, som nu är det tredje året som OTB har att presentera statistik över ortopedteknik i Sverige. Utöver detta fanns flera andra intressanta presentationer som ni kan ta del av på nedanstående länkar.

MDR_OTB_2019-04-24_2.pptx (141 nedladdningar) MDR-OTB190424.pdf (139 nedladdningar) OTB-statistik-2018.pdf (145 nedladdningar) Presentation_OTB_190524_AJ.pptx (140 nedladdningar) OTB-Tullrevision-vers-2-HD.pptx (132 nedladdningar) Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (130 nedladdningar)